Object structure
Title:

„Pakiet usługowy” Komisji Europejskiej – remedium na bariery na unijnym rynku usług?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

European Commission’s ‟services package” – a remedy for barriers in the EU services market?

Creator:

Stefaniak, Joanna ; Ambroziak, Adam

Subject and Keywords:

usługi ; rynek wewnętrzny ; UE ; Unia Europejska ; services ; EU internal market ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 306-317

Abstrakt:

Unijny rynek usług jest częścią rynku wewnętrznego UE, która w największym stopniu doświadcza obecności licznych barier. Po latach zastoju, od początku nowego wieku podjęto działania w kierunku realizacji idei swobody świadczenia usług, jednak mimo przyjęcia dyrektywy usługowej w 2006 r. wciąż na rynku usług występuje wiele barier. Kolejne konkretne kroki na rzecz urzeczywistniania jednolitego rynku usług zostały podjęte dopiero przez Komisję Europejską pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Celem artykułu jest wstępna ocena inicjatyw zaproponowanych przez Komisję Europejską w ramach tzw. „pakietu usługowego” w kontekście wciąż istniejących barier na unijnym rynku usług. Na podstawie przeprowadzonej analizy unijnych dokumentów programowych i pozalegislacyjnych ustalono, że propozycje Komisji ukierunkowane są na redukcję barier zarówno administracyjnych, jak i regulacyjnych, jednakże, jak się wydaje, są zbyt mało ambitne, aby zapewnić swobodny przepływ usług na rynku wewnętrznym UE

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.27

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: