Object structure
Title:

Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w powiatach województwa wielkopolskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Differentiation of the socio-economic development in the districts of the Wielkopolska Voivodeship

Creator:

Spychała, Marcin

Subject and Keywords:

miernik syntetyczny ; redukcja Hellwiga ; odległość od wzorca ; synthetic indicator ; Hellwig’s reduction ; distance from the model

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 293-305

Abstrakt:

W opracowaniu określono poziom rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa wielkopolskiego na podstawie 53 wskaźników ujętych w ramach 5 czynników rozwoju regionalnego: kapitału ludzkiego, kapitału społecznego, kapitału materialnego, kapitału finansowego oraz innowacyjności. Celem artykułu jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego w układzie powiatów. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego oraz poziom rozwoju jego czynników zostanie określony na podstawie miernika syntetycznego ukazującego odległość taksonomiczną danego powiatu od przyjętego wzorca rozwoju. W artykule postanowiono zweryfikować hipotezę, według której rozwój społeczno-gospodarczy w powiatach województwa wielkopolskiego jest mocno zróżnicowany, a najwyższy jego poziom odnotowuje się w dużych miastach regionu – Poznaniu, Lesznie, Kaliszu i Koninie

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.26

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: