Object structure
Title:

Wpływ ataków terrorystycznych na popyt i podaż w usługach turystycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of terroristic attacks on demand and supply in tourist services

Creator:

Sokołowski, Jerzy

Subject and Keywords:

ataki terrorystyczne ; popyt ; podaż ; usługi turystyczne ; ceny usług ; terrorist attacks ; demand ; supply ; tourist services ; prices of services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 283-293

Abstrakt:

Artykuł dotyczy wpływu ataków terrorystycznych na popyt i podaż w usługach turystycznych. Badaniem objęto trzy kraje: Egipt, Turcję i Tunezję, które ze względu na położenie, klimat i względną stabilność polityczną cieszyły się dużą popularnością wśród turystów europejskich, w tym polskich. Celem artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak ataki terrorystyczne wpływały na popyt i podaż usług turystycznych? Do analiz i oceny zjawiska wykorzystano głównie dane turystycznych portali internetowych Holdaycheck i Tripadvisor. W publikacji sformułowano również szereg hipotez badawczych, które poddano weryfikacji. Z przeprowadzonych badań wynika, że w okresie nasilenia ataków terrorystycznych popyt na usługi turystyczne w badanych destynacjach istotnie spadł. Efektem zamachów było też zamknięcie wielu hoteli. Ubytek turystów w tych krajach był zróżnicowany regionalnie. Hotele starały się przeciwdziałać spadkowi popytu na usługi turystyczne, obniżając istotnie ceny świadczeń

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.25

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: