Object structure
Title:

Wsparcie przedsiębiorstwa w kryzysie oraz ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej w aspekcie Polityki Nowej Szansy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Support of business in crisis and fresh start in the context of New Chance Policy

Creator:

Ropęga, Jarosław

Subject and Keywords:

Polityka Nowej Szansy ; niepowodzenie gospodarcze ; kryzys przedsiębiorstwa ; New Chance Policy ; business failure ; business crisis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 273-282

Abstrakt:

Celem publikacji jest analiza procesu wsparcia powtórnego uruchamiania działalności gospodarczej w kontekście programu Polityka Nowej Szansy. Realizując cel, autor wskazał związek pomiędzy kryzysem, jaki może wystąpić w przedsiębiorstwie, a wsparciem, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy w ramach przeciwdziałania sytuacji zagrożenia. Zagadnienia te zostały powiązane z procesem przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MŚP oraz z ponownym rozpoczynaniem działalności przez osoby, które zlikwidowały firmę w wyniku niepowodzenia. Na podstawie zaprezentowanych rozważań autor publikacji wskazał, że zastosowanie narzędzi Polityki Nowej Szansy w procesie edukacji przedsiębiorców może pozwolić na przygotowanie ich do identyfikacji przyczyn i symptomów potencjalnych zagrożeń dla przetrwania ich przedsiębiorstwa, do przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie oraz do korzystania z form wsparcia dla przedsiębiorców ponownie uruchamiających działalność gospodarczą

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.24

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: