Object structure
Title:

Bariery rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich w opinii przedsiębiorców i władz lokalnych powiatu radzyńskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Barriers to the development of non-agricultural economic activity in rural areas in the opinion of entrepreneurs and local authorities from Radzyński Poviat

Creator:

Pomianek, Iwona ; Niewęgłowska, Magdalena

Subject and Keywords:

przedsiębiorczość ; bariery rozwoju ; obszary wiejskie ; województwo lubelskie ; entrepreneurship ; barriers to development ; rural areas ; Lubelskie Voivodeship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 249-261

Abstrakt:

Celem artykułu było wskazanie najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w powiecie radzyńskim (województwo lubelskie). Według badanych przedsiębiorców, głównymi czynnikami hamującymi rozwój były: długi okres oczekiwania na zapłatę, zmienność i zawiłość przepisów prawnych oraz brak wystarczających środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Wymieniano także skomplikowane procedury administracyjne, trudny dostęp do finansowania zewnętrznego oraz nieuczciwą konkurencję. Władze lokalne natomiast wskazały na pierwszym miejscu na negatywny wpływ ograniczonych publicznych środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw, niezrozumiałe i zmienne przepisy prawa oraz brak terenów pod inwestycje. Z badań wynika, że organizowanie i prowadzenie punktów bezpłatnego doradztwa dla lokalnych i potencjalnych przedsiębiorców mogłoby odegrać istotną rolę w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu radzyńskiego

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.22

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: