Object structure
Title:

Przestrzenna konwergencja wydajności pracy w rolnictwie Polski na poziomie województw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Spatial convergence of labor productivity in agriculture of Poland on the NUTS2 level

Creator:

Pietrzykowski, Robert

Subject and Keywords:

konwergencja ; modele przestrzenne ; reżimy przestrzenne ; convergence ; spatial models ; spatial regimes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 224-235

Abstrakt:

W pracy badano konwergencję dla wydajności pracy w rolnictwie, wykorzystując modele, które ujmują w swojej strukturze efekty przestrzenne. Wykorzystano również współczynnik korelacji Morana w celu określenia reżimów przestrzennych dla badanych obiektów. Dane do analizy pochodziły z baz danych Eurostatu z okresu od 2004 do 2013. Ze względu na brak prac, które uwzględniałyby efekt przestrzenny dla wydajności pracy w rolnictwie w Polsce na poziomie NUTS2, jako cel pracy przyjęto ujęcie przestrzenne procesu konwergencji. W prowadzonych analizach konwergencję wydajności pracy rozumiano jako wyrównywanie się poziomu produktywności w polskim rolnictwie na poziomie województw

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.20

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: