Object structure
Title:

Wpływ ryzyka prowadzenia działalności rolnej na produktywność i cenę rzepaku w Wielkopolsce w latach 2005-2014

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of risk of agricultural activities on productivity and price of rape in the Wielkopolska Voivodeship in the years 2005-2014

Creator:

Obrzeżgiewicz, Dawid

Subject and Keywords:

ryzyko ; cena ; produktywność ; rzepak ; średnia temperatura powietrza ; roczna suma opadów ; usłonecznienie ; risk ; price ; efficiency ; oilseed rape ; average air temperature ; annual sum ofprecipitation ; insolation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 199-211

Abstrakt:

Ryzyko stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej, a w przypadku rolnictwa odgrywa kluczową rolę. Identyfikacja, pomiar oraz określenie wpływu ryzyka na produktywność i cenę rzepaku wymaga zrozumienia jego istoty. Kwantyfikacja oraz ujmowanie ryzyka stanowi jeden z najczęściej podejmowanych tematów badań w zakresie nauk ekonomicznych. Celem artykułu jest określenie wpływu ryzyka związanego z warunkami klimatycznymi na produktywność i cenę rzepaku w województwie wielkopolskim. Okres badania obejmował lata 2005-2014. Przeprowadzone badania empiryczne dowiodły, iż warunki klimatyczne są istotnym czynnikiem wpływającym na produktywność rzepaku. Ponadto badania dotyczące zależności pomiędzy produktywnością a ceną rzepaku wykazały umiarkowaną ujemną zależność pomiędzy zmiennymi. Oznacza to, że wraz ze wzrostem produktywności rzepaku spada jego cena

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.18

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: