Object structure
Title:

Ewolucja ustawodawstwa w obrocie ziemią rolniczą z zasobu Skarbu Państwa i między osobami fizycznymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The evolution of the legislation in agricultural land turnover from the state treasury and between natural persons

Creator:

Karwat-Woźniak, Bożena ; Sikorska, Alina ; Buks, Bogdan

Subject and Keywords:

rynek ziemi rolnej ; regulacje prawne ; ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego ; agricultural land market ; legal regulations ; Act on shaping the agricultural system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 146-159

Abstrakt:

Ziemia stanowi zasób nieodzowny w każdej działalności człowieka, a jej powierzchnia jest ograniczona i trwale umiejscowiona. Z tego względu obowiązkiem państwa jest chronić ziemię rolną, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe swoich obywateli. Temu celowi służą m.in. rozwiązania prawne w obrocie nieruchomościami rolnymi. Analizując zasady przenoszenia praw do nieruchomości rolnych, można wyodrębnić trzy główne okresy, które różniły się stopniem ich liberalizacji oraz zakresem unifikacji obrotu ziemią między osobami fizycznymi oraz z udziałem ANR. Naczelnym zamysłem było tworzenie regulacji, które w sposób szczególny traktowały gospodarstwa rodzinne, sprzyjały poprawie struktury obszarowej i przekazywaniu ziemi rolnej odpowiednim użytkownikom oraz zapobiegały nadmiernej koncentracji. Mechanizmy i instrumenty osiągnięcia tych celów były zróżnicowane, a rynkowy obrót ziemią rolniczą odbywał się zawsze w dwóch odrębnych segmentach. Te odmienności utrzymały się również po 30.04.2016 roku

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.13

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: