Object structure
Title:

Nowe zagrożenia dla działalności przedsiębiorstw w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

New threats for the operation of enterprises in the light of the European Parliament’s General Data Protection Regulation (GDPR)

Creator:

Kamiński, Andrzej ; Dąbek, Krystian

Subject and Keywords:

dane osobowe ; dane wrażliwe ; ryzyko zmian prawnych ; zarządzanie ryzykiem ; personal data ; sensitive data ; risk of legal changes ; risk management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 134-145

Abstrakt:

Omawiane w artykule Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwane w skrócie RODO) wejdzie w życie w maju 2018 r. i będzie obowiązywało we wszystkich krajach członkowskich. Celem wprowadzonej regulacji jest unifikacja prawa unijnego w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych wobec wzrastającej z roku na rok liczby incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych. Celem opracowania jest zidentyfikowanie zagrożeń dla przedsiębiorstw wynikających z wdrożenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych. Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono wyniki krajowych i zagranicznych badań nad ekspozycją przedsiębiorstw na ryzyko zmian prawnych, natomiast w drugiej sprecyzowano istotę zagrożeń wynikających z wprowadzenia RODO. W trzeciej części scharakteryzowano wybrane obowiązki nałożone na przedsiębiorstwa w kontekście ich oddziaływania na sytuację ekonomiczną podmiotu. W czwartej zaś przybliżono finansowe skutki nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.12

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: