Object structure
Title:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Litwie na tle Europy Środkowo-Wschodniej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreign direct investment in Lithuania in comparison to CEE region.

Creator:

Grynia, Alina

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; BIZ w Europie Środkowo-Wschodniej ; BIZ na Litwie ; struktura litewskich BIZ ; foreign direct investment ; FDI in Central and Eastern Europe ; FDI in Lithuania ; structure of Lithuanian FDI

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 109-122

Abstrakt:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są powszechnie postrzegane jako źródło korzyści dla krajów je przyjmujących. Ich pozytywny wpływ wynika z uzupełnienia przez zagranicznych inwestorów luki kapitałowej w kraju goszczącym. Spodziewane efekty z tytułu BIZ powodują, iż kraje konkurują między sobą w zakresie stwarzania korzystnych warunków dla inwestorów. Mimo rosnącej atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) jako miejsca lokaty inwestycji zagranicznych, kraje w regionie znacząco różnią się pod względem zdolności przyciągania BIZ. Celem artykułu jest przedstawienie procesu napływu BIZ do Litwy na tle napływu tego rodzaju inwestycji do krajów regionu EŚW. Analizie poddano skalę i dynamikę zmian tego procesu oraz strukturę skumulowanych BIZ w ujęciu regionalnym, działowym i sektorowym. W artykule zastosowano analizę statystyczną i porównawczą

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.10

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: