Object structure
Title:

Wpływ cyfryzacji na kształtowanie się relacji społecznych i kapitału społecznego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Impact of digitalization on the formation of social relations and social capital

Creator:

Grabowska-Powaga, Aleksandra

Subject and Keywords:

relacje społeczne ; kapitał społeczny ; uwarunkowania ; cyfryzacja ; social relations ; social capital ; factors ; digitalization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487, s. 101-108

Abstrakt:

Podstawą procesów gospodarowania są transakcje rynkowe, a podstawą każdej transakcji jest wymiana między jednostkami, która staje się pierwszym etapem nawiązywania relacji. Kształtowanie się relacji społecznych i kapitału społecznego uzależnione jest od uwarunkowań rynkowych, społecznych, technologicznych. Wpływ na kształtowanie się relacji ma architektura instytucjonalna, w jakiej powstają (instytucje nieformalne lub formalne kształtują charakter, trwałość, przebieg relacji). Ważnym współcześnie czynnikiem wpływającym na kształt relacji społecznych i poziom kapitału społecznego jest cyfryzacja, która spowodowała, że wszelkie relacje (społeczne, gospodarcze) z gruntu nawiązywane w sposób interpersonalny przeniosły się naturalnie w środowisko sieci internetowych. Podstawowym celem opracowania jest zatem identyfikacja wpływu cyfryzacji na kształtowanie się relacji społecznych i kapitału społecznego

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.09

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: