Object structure
Title:

Firmy rodzinne w obliczu sukcesji na przykładzie rodzinnej firmy działającej w sektorze stolarki PCV i ślusarki aluminiowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Family businesses in the face of succession based on the example of a family business operating in the sector of PVC carpentry and aluminium joinery

Creator:

Fabińska, Monika

Subject and Keywords:

plan sukcesji ; sukcesor ; firma rodzinna ; rynek stolarki PCV ; rynek ślusarki aluminiowej ; plan of succession ; successor ; family business ; PVC carpentry market ; aluminium joinery market

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 91-100

Abstrakt:

Firmy rodzinne stoją obecnie przed wyzwaniem związanym z odpowiednio wczesnym zaplanowaniem procesu sukcesji. Wynika to z trzech globalnych tendencji: (I) wzrostu tempa zmian gospodarczych; (II) niepewności politycznej oraz (III) zwiększania się poziomu wieku, w którym zapada decyzja o założeniu rodziny. Raporty światowe [PwC 2014; PwC 2016] i krajowe [PARP 2012] wskazują, iż większość firm rodzinnych nie posiada planu sukcesji, a co więcej – nie ma samoświadomości dotyczącej konieczności sporządzenia i wdrożenia takiego planu. Drugim zasadniczym problemem jest kwestia dotycząca odpowiedzi na pytanie w ramach planowanego procesu sukcesji, czy sukcesor ma być również zarządzającym, czy tylko właścicielem, a kontrolę zarządczą nad firmą należy przekazać zewnętrznym ekspertom/zatrudnionym specjalistom. Celem artykułu jest wskazanie teoretycznych przesłanek procesu sukcesji w kontekście zbieżności z praktyką gospodarczą na bazie studium przypadku polskiej firmy rodzinnej, działającej od 40 lat na rynku stolarki PCV i ślusarki aluminiowej – jednego z najprężniej rozwijających się w Polsce sektorów, który stopniowo staje się liderem na rynku globalnym

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.08

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: