Object structure
Title:

Przedsiębiorczy wymiar działalności instytucji publicznych na przykładzie polskich uczelni publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Entrepreneurial dimension of public institutions activities on the example of Polish public universities

Creator:

Drynia, Olga

Subject and Keywords:

uniwersytet przedsiębiorczy ; uczelnia publiczna ; przedsiębiorczość akademicka ; entrepreneurial university ; public university ; academic entrepreneurship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 81-90

Abstrakt:

Przygotowanie społeczeństwa do zmian we wszystkich obszarach życia stanowi wyzwanie dla systemu edukacji, podobnie jak jego dostosowanie do zmieniających się potrzeb odbiorców działań edukacyjnych. Rola uniwersytetów jako sił wspierających rozwój ekonomiczny, wzmagających konkurencyjność, a przy tym dostarczających doskonale wyszkolonych pracowników w formule gospodarki opartej na wiedzy, stale rośnie i jest coraz szerzej akceptowana. Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o rolę przedsiębiorczości w funkcjonowaniu uczelni publicznych w Polsce. W oparciu o studia literaturowe i analizę ilościową polskiego rynku uczelni publicznych w opracowaniu wskazano na trzy podstawowe wymiary przedsiębiorczości uczelni oraz podano przykłady zmian, jakie są wdrażane, aby przedsiębiorczy charakter uczelni mógł zostać rozwijany w duchu realizacji misji uczelni wychodzących naprzeciw potrzebom otoczenia

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.07

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: