Object structure
Title:

Metodyka pomiaru efektywności w jednostce budżetowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Methodology of the efficiency measurement in the budgetary unit

Creator:

Bujak, Adam

Subject and Keywords:

efektywność ; mierniki ; jednostka budżetowa ; efficiency ; measures ; budgetary unit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 50-58

Abstrakt:

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, podobnie jak przedsiębiorstwa prywatne, powinny funkcjonować efektywnie. Wiąże się to z koniecznością racjonalnego gospodarowania, wymagającego z jednej strony osiągania właściwie postawionych celów, z drugiej natomiast odpowiedniego alokowania dostępnych zasobów. Efektywność musi być jednak w prawidłowy sposób mierzona, przy czym brak ogólnie dostępnych wzorców odnoszących się do jednostek budżetowych oznacza, że każda z nich może stosować własne rozwiązania w tym zakresie. Dlatego za cel artykułu przyjęto scharakteryzowanie oraz ocenę metod wykorzystywanych do pomiaru efektywności działalności prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie. Realizacja celu wymagała dokonania analizy literatury przedmiotu oraz materiałów empirycznych pochodzących z badanej jednostki

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.04

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: