Object structure
Title:

Problem ryzyka w podejmowaniu decyzji w projektach inwestycyjno-budowlanych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Risk phenomenon in decision making of investment construction projects

Creator:

Bizon-Górecka, Jadwiga ; Górecki, Jarosław

Subject and Keywords:

projekt ; budownictwo ; inwestor ; studium wykonalności ; ryzyko ; project ; construction ; investor ; feasibility study ; risk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 39-49

Abstrakt:

Artykuł ukazuje budowlane projekty inwestycyjne w perspektywie ryzyka podejmowanego przez inwestora. Podkreślono, że inwestor może podejmować przedsięwzięcia budowlane, których produkty służą rozmaitym celom. W artykule wskazano, że niezależnie od roli obiektu budowlanego w ramach projektu, trzeba go rozpatrywać w całym cyklu jego istnienia. Warto zatem wykorzystywać metodykę analizy kosztów cyklu życia obiektów (Life Cycle Costing – LCC) w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, czy zasad gospodarki cyrkulacyjnej (Circular Economy – CE). Zwrócono uwagę, że rozważania sytuacji obiektu budowlanego w całym cyklu jego życia pozwalają trafnie sprecyzować założenia przedstawiane w studium wykonalności projektu, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wrażliwości i ryzyka projektu inwestycyjnego. Rozmiary rozbieżności przewidywań i faktycznych wielkości parametrów projektowych stanowią miary ryzyka w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Zilustrowano je kształtowaniem się relacji cen kosztorysów inwestorskich i ofertowych w wybranych projektach infrastruktury drogowej

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.03

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: