Object structure
Title:

Struktura obszarowa gospodarstw i produktywność pracy w polskim rolnictwie na tle innych krajów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Area structure of farms and productivity of work in Polish agriculture on the background of other countries of the European Union

Creator:

Biernat-Jarka, Agnieszka

Subject and Keywords:

gospodarstwo ; struktura obszarowa ; rolnictwo ; Polska ; Unia Europejska ; farm ; area structure ; agriculture ; Poland ; European Union

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 487, s. 28-38

Abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie struktury obszarowej gospodarstw w Polsce na tle innych państw członkowskich Unii Europejskiej. W opracowaniu pokazano zmiany struktury obszarowej gospodarstw w latach 2010–2013; ze względu na zmiany w metodologii gospodarstw w UE nie zastosowano wcześniejszych porównań. W analizie wykorzystano wskaźnik Giniego pokazujący poziom koncentracji użytków rolnych i liczby gospodarstw w poszczególnych grupach obszarowych. Poza tym przedstawiono wysokość nakładów siły roboczej (AWU na 100 ha UR), a także wydajność pracy w SO/AWU. Wyniki badań pokazały, iż największe nakłady siły roboczej można zauważyć w rolnictwie nowych krajów UE, czyli na Malcie, w Słowenii, na Cyprze, w Rumunii. AWU/100 ha UR wyniósł w 2013 r. w Polsce 13,3, podczas gdy w 28 państwach członkowskich 7,45. Świadczy to o znacznie większym zatrudnieniu w rolnictwie w Polsce niż w innych krajach UE. Średnia wydajność pracy w rolnictwie polskim wyrażona wskaźnikiem SO/AWU wynosiła z kolei ponad 11 tys. euro, co stanowiło trzykrotnie niższą wartość niż w 28 państwach UE (34,8 tys. euro/AWU). W analizach wykorzystano dane Eurostatu obejmujące 28 państw członkowskich UE

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.487.02

Language:

pol

Relation:

Polityka ekonomiczna ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 487

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: