Object structure
Title:

Percepcja ryzyka ekologicznego w sytuacji zagrożenia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Perception of ecological risk in emergency

Creator:

Śleszyński, Jerzy ; Winiarczyk, Agnieszka

Subject and Keywords:

ryzyko ekologiczne ; ocena ryzyka ; percepcja ryzyka ; ecological risk ; risk assessment ; risk perception

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 483; s. 181-196

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie identyfikacji, pomiaru i interpretacji percepcji ryzyka ekologicznego. W pierwszej części pracy omówiono problem percepcji ryzyka i percepcji ryzyka szkody ekologicznej. W części eksperymentalnej omawia się i analizuje badanie ankietowe. Celem badania była identyfikacja czynników motywacyjnych mieszkańców miejscowości Żelazny Most, w której znajduje się zbiornik odpadów poflotacyjnych będący źródłem szkodliwego oddziaływania na okolicznych mieszkańców i mogący być również przyczyną katastrofy ekologicznej. Badanie wykazało, które czynniki społeczno- strukturalne i psychologiczne miały wpływ na postrzeganie ryzyka szkody ekologicznej przez mieszkańców narażonych na wpływ zbiornika poflotacyjnego. Wiedza na temat percepcji ryzyka ekologicznego może stać się ważnym impulsem do powstrzymania działań, które niszczą przyrodę, a także powodują negatywny wpływ na zdrowie i życie mieszkających w danej okolicy ludzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.483.14

Language:

pol

Relation:

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 483

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: