Object structure
Title:

Wpływ hałasu na jakość przestrzeni publicznej w mieście

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The impact of noise on the quality of public space in a city

Creator:

Szopińska, Kinga ; Rącka, Izabela

Subject and Keywords:

krajobraz dźwiękowy ; strategiczna mapa akustyczna ; hałas ; przestrzeń publiczna ; metoda wywiadu ; acoustic landscape ; strategic acoustic map ; noise ; public space ; interview method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 483, s. 163-180

Abstrakt:

Czynnikiem negatywnie wpływającym na jakość życia w mieście jest hałas, który może zmniejszyć atrakcyjność przestrzeni publicznej. Odpowiednio urządzona przestrzeń publiczna, wyposażona w infrastrukturę, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mieszkańców. Minimalizuje ona wykluczenie, zmniejsza podziały społeczne, kształtuje postawy, chroni i pielęgnuje lokalną kulturę. Celem pracy jest zdiagnozowanie jakości przestrzeni publicznej miasta przy wykorzystaniu subiektywnej metody oceny uciążliwości akustycznej oraz próba weryfikacji hipotezy badawczej o negatywnym wpływie hałasu na funkcjonalność i atrakcyjność wybranych przestrzeni publicznych. Do badań wytypowano trzy rodzaje przestrzeni publicznych Kalisza. Dla osiągnięcia celu przeprowadzono subiektywną ocenę uciążliwości akustycznej przy wykorzystaniu metody wywiadu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badana przestrzeń nie jest przyjazna pod względem akustycznym, ale hałas nie jest odczuwalny przez użytkowników badanych przestrzeni – z powodu korzystania z niej w celach innych niż wypoczynkowe. Największym źródłem hałasu w wybranych lokalizacjach jest komunikacja samochodowa, która nie jest przeszkodą w kontaktach międzyludzkich, w przeciwieństwie do zakłóceń generowanych przez roboty drogowe lub remontowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.483.13

Language:

pol

Relation:

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 483

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: