Object structure
Title:

Postrzeganie jakości życia przez osoby niepełnosprawne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Perception of the quality of life by disabled people

Creator:

Dębicka, Joanna ; Mazurek, Edyta ; Szalonka, Katarzyna

Subject and Keywords:

niepełnosprawność ; jakość życia ; model logitowy ; testy niezależności ; disability ; quality of life ; logit model ; tests of independence

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 483, s. 29-43

Abstrakt:

Celem opracowania jest identyfikacja czynników determinujących jakość życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją fizyczną lub psychiczną. Wykorzystano w nim metodę pomiaru bezpośredniego z zastosowaniem kwestionariusza ankietowego techniką face to face na pilotażowej próbie 172 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności fizycznej lub psychicznej, zamieszkałych na terenie Dolnego Śląska. Do analizy wykorzystano metody statyczne odpowiednie dla danych jakościowych, takie jak testy niezależności oraz modele logitowe. Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie oraz zmienne związane z funkcjonowaniem w społeczeństwie nie mają istotnego wpływu na zadowolenie z życia osób niepełnosprawnych. Natomiast zadowolenie z życia osoby niepełnosprawnej ma duży związek z jej sytuacją finansową. W celu prawidłowego zidentyfikowania potrzeb osób niepełnosprawnych potrzebne są szczegółowe badania dotyczące ich stanu majątkowego i poziomu finansów, jakimi dysponuje. Ze względu na dostępne metody statystyczne próba powinna być bardzo duża

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.483.03

Language:

pol

Relation:

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 483

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: