Object structure
Title:

Jakość życia według systemów wartości. Analiza danych wtórnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Quality of life according to value systems. Analysis of secon- dary data

Creator:

Błoński, Krzysztof

Subject and Keywords:

jakość życia ; system wartości ; dane wtórne ; quality of life ; value system ; secondary data

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 483, s. 9-17

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie różnic w deklarowanej jakości życia jednostek ze względu na wyznawany przez nie system wartości. Artykuł ma charakter badawczy i przygotowano go na podstawie wyników badania European Social Survey (ESS) zrealizowanego w 2014 roku. W postępowaniu badawczym korzystano również z literatury dotyczącej jakości życia, systemu wartości człowieka, dostępnej w postaci książek i artykułów. Wyniki przeprowadzonej analizy skupień w oparciu o zidentyfikowany system wartości pozwalają na wyciągnięcie wniosku o istnieniu grup różniących się poziomem zadowolenia z życia, szczęścia, jak i odczuwanych pozytywnych i negatywnych stanów emocjonalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.483.01

Language:

pol

Relation:

Paradygmaty badawcze jakości życia w ekonomii, zarządzaniu i psychologii ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 483

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: