Object structure
Title:

Czy Azja ma szanse zostać liderem w budowie inteligentnych miast

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Can Asia have a chance to become a leader in building smart cities

Creator:

Rybicka, Magdalena

Subject and Keywords:

megamiasta ; miasta inteligentne ; Azja ; zagrożenia ; rozwiązania ; megacities ; smart cities ; Asia ; threats ; solutions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 486, s. 267-278

Abstrakt:

Niniejszy artykuł prezentuje wszechstronny przegląd różnych aspektów rozwoju smart cities z perspektywy azjatyckiej. Jest to kompendium wiedzy opartej na badaniach literatury przedmiotu oraz dostępnych danych statystycznych i raportach branżowych. Opracowanie ma zwróć uwagę czytelnika na tematykę smart cities oraz perspektywę azjatycką w kontekście innowacyjności i podnoszenia jakości życia ludzi w miastach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.486.22

Language:

pol

Relation:

The Development Challenges of Asia-Pacific Countries ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 486

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: