Object structure
Title:

Umowa EUSFTA (UE – Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

EUSFTA agreement (between the EU and Singapore). An opportunity for the development of Polish export

Creator:

Zysk, Wojciech ; Maciejewski, Marek

Subject and Keywords:

umowy o wolnym handlu ; Unia Europejska ; Singapur ; handel międzynarodowy ; free trade agreements ; the European Union ; Singapore ; foreign trade

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 486, s. 155-166

Abstrakt:

W 2006 r. Komisja Europejska wskazała na Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) jako priorytetowy i perspektywiczny rynek w rozwoju wzajemnej współpracy gospodarczej. Na tle innych azjatyckich krajów, z którymi UE negocjuje umowy o wolnym handlu, wyróżnia się Singapur. Rokowania z tym krajem zostały zakończone w grudniu 2012 r. w odniesieniu do wszystkich rozdziałów umowy handlowej, z wyjątkiem części dotyczącego ochrony inwestycji. Negocjacje dotyczące tego rozdziału zostały zakończone w październiku 2014 r., a 26 czerwca 2015 r. umowa z tym krajem została parafowana. Planowana w umowie EUSFTA eliminacja barier w przywozie do Singapuru może pomóc unijnym, w tym polskim, eksporterom w zdobyciu tego atrakcyjnego rynku. W artykule zidentyfikowano potencjalne szanse eksportowe w oparciu o analizę struktury polskiego eksportu i singapurskiego importu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.486.13

Language:

pol

Relation:

The Development Challenges of Asia-Pacific Countries ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 486

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: