Object structure
Title:

Media społeczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do współtworzenia innowacji produktowych z klientami

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Social media used by enterprises to co-operate product innovation with customers

Creator:

Samek, Katarzyna

Subject and Keywords:

media społeczne ; innowacje ; innowacje produktowe ; social media ; innovation ; product innovation

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 1 (43), s. 57-65

Abstrakt:

Szybki postęp technologiczny na przełomie XX i XXI wieku przyczynił się do pojawienia się mediów społecznych, cieszących się dużym zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorstw. Stanowią one skuteczne narzędzie do pozyskiwania informacji o preferencjach i sugestiach konsumentów, doskonaląc aktualną lub kreując nową ofertę produktową. Obecnie marketing bezpośredni jest coraz mniej skuteczny, a opinie o przedsiębiorstwach i proponowanych przez nie towarach lub usługach kształtują społeczności internetowe. Celem artykułu jest charakterystyka mediów społecznych i działań w nich podejmowanych przez klientów i przedsiębiorstwa z województwa kujawsko-pomorskiego, zmierzających do współtworzenia innowacji produktowych. W tym celu wykorzystano metodę ankiety internetowej. Wyniki badań dowodzą, że klienci akceptują trend współtworzenia innowacji produktowych za pomocą mediów społecznych, a dla przedsiębiorstw wciąż priorytetem jest jedynie umieszczanie w nich informacji o swojej ofercie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5611/ie.2017.1.05

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 1 (43)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: