Object structure
Title:

Analiza koncepcji spersonalizowanych ścieżek kształcenia

Group publication title:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics

Title in english:

Analysis of the concept of personalised learning pathways

Creator:

Korczak, Karol ; Szymański, Konrad

Subject and Keywords:

ścieżka kształcenia ; program studiów ; informatyka ekonomiczna ; learning pathways ; study program ; business informatics

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 1 (43), s. 47-56

Abstrakt:

W artykule dokonano analizy koncepcji spersonalizowanych ścieżek kształcenia (SSK). Koncepcja ta jest kierowana przede wszystkim do kierunków studiów, których programy kształcenia obejmują treści z zakresu informatyki ekonomicznej. Do podstawowych założeń omawianej koncepcji można zaliczyć rezygnację ze specjalności oraz zwiększenie udziału przedmiotów, które wybierają studenci. Celem artykułu jest analiza potencjału koncepcji spersonalizowanych ścieżek kształcenia. Przeprowadzone badanie dotyczyło zapotrzebowania na rozwiązania tego typu wśród studentów. Autorzy uwzględnili także analizę strategiczną oraz analizę uwarunkowań formalnoprawnych i organizacyjnych. W rezultacie wskazano zarówno potencjalne korzyści koncepcji SSK względem tradycyjnych form kształcenia, jak również wyzwania, które mogą się z nią wiązać. Wyniki podjętych badań stanowią kolejny wątek w dyskusji nad dostosowywaniem programów kształcenia do zmieniającej się rzeczywistości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.5611/ie.2017.1.04

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 1 (43)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: