Object structure
Title:

Problem „rolowania” długu samorządowego i jego implikacje dla bezpieczeństwa finansowego JST

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The problem of rollover of sub-central governments’ debts and its consequences for financial safety of sub-central government units

Creator:

Wójtowicz, Katarzyna

Subject and Keywords:

dług samorządowy ; bezpieczeństwo finansowe ; jednostki samorządu terytorialnego ; public debt ; financial safety ; sub-central governments

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 483-496

Abstrakt:

Wprowadzenie w 2014 r. nowej reguły fiskalnej limitującej zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego miało na celu zahamowanie dynamicznego przyrostu długów samorządowych oraz zmotywowanie do bardziej efektywnego nimi zarządzania. W praktyce jednak wiele samorządów podjęło działania zmierzające do refinansowania swojego zadłużenia, by zdobyć przestrzeń do zaciągania kolejnych zobowiązań. Celem opracowania jest próba określenia skali zjawiska polegającego na „rolowaniu” długów samorządowych oraz wskazanie możliwych jego konsekwencji dla bezpieczeństwa finansowego JST. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych rozważań jest to, że „rolowanie” zadłużenia po roku 2010 stało się powszechne we wszystkich typach JST, i to mimo wyraźnego spadku potrzeb pożyczkowych netto. Powoduje to nadmierne wydłużanie okresów spłaty i znaczący wzrost kosztów finansowania zewnętrznego JST, co może destabilizować finanse samorządowe, prowadząc do niekontrolowanego przyrostu długu w przyszłości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.39

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: