Object structure
Title:

Adekwatność dochodów JST do zakresu realizowanych zadań a problem ich samodzielności finansowej na przykładzie gmin oraz miast na prawach powiatu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The adequacy of local government’ revenue on realized tasks and the problem of their financial autonomy on the example of municipalities and cities with the rights of district

Creator:

Surówka, Krzysztof

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; samodzielność finansowa ; zadania ; gminy ; powiaty grodzkie ; local government units ; financial autonomy ; public tasks ; municipalities ; cities in the rights of districts

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 430-440

Abstrakt:

Samorząd terytorialny, wykonując zadania, ma zagwarantowaną samodzielność i w tym zakresie podlega ochronie sądowej. Istotnym elementem samodzielności JST jest samodzielność finansowa. Na pojęcie samodzielności finansowej składa się samodzielność dochodowa, tzn. prawo jednostek samorządu terytorialnego do posiadania i kształtowania własnych dochodów, oraz samodzielność wydatkowa, tzn. niezawisłość w zakresie realizacji zadań własnych. Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania podstawowych źródeł jego zasilania finansowego w środki pieniężne, umożliwiające wykonywanie zadań publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.34

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: