Object structure
Title:

Relacje państwo – samorząd terytorialny – przedsiębiorca na tle postulatów nowej ekonomii instytucjonalnej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

State – local government – entrepreneur relations against the postulates of the new institutional economics

Creator:

Poniatowicz, Marzanna

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; nowa ekonomia instytucjonalna ; instytucje ; koszty transakcyjne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 389-407

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę wykorzystania dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej do analizy relacji zachodzących między jednostkami samorządu terytorialnego (JST) a ich otoczeniem (administracją państwową, innymi JST i podmiotami prywatnymi). Wspomniane relacje opisano w kontekście trzech kategorii, tj. instytucji, kontraktów publicznych zawieranych przez JST i kosztów transakcyjnych. Celem teoretycznym opracowania jest przybliżenie podejścia instytucjonalnego w kontekście analiz odnoszących się do specyfiki jednostek sektora publicznego. Celem aplikacyjnym jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można wykorzystać postulaty nurtu nowej ekonomii instytucjonalnej do poprawy relacji JST z innymi jednostkami, przede wszystkim w aspekcie rozwoju instytucjonalnego administracji samorządowej, redukcji kosztów transakcyjnych, a w efekcie zapewnienia większej efektywności adaptacyjnej polskich JST do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.31

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: