Object structure
Title:

Pomoc publiczna jako czynnik stabilizujący zadłużenie sektora samorządowego w państwach członkowskich UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

State aid as a factor of stabilisation of the local government sector debt in the EU member states

Creator:

Podsiadło, Piotr

Subject and Keywords:

pomoc publiczna ; Unia Europejska ; polityka konkurencji ; dług publiczny ; sektor samorządowy ; state aid ; the European Union ; competition policy ; public debt ; local government sector

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 378-388

Abstrakt:

W artykule omówiono wytyczne dla wdrażania art. 107–109 Traktatu o funkcjonowaniu UE z punktu widzenia pomocy publicznej udzielanej na poziomie państwa i samorządu terytorialnego. Przeprowadzono analizę statystyczną pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie UE z perspektywy wpływu tej pomocy na zadłużenie sektora samorządowego. Analiza ta została przeprowadzona na podstawie modelu regresji liniowej. Zmienną objaśnianą (zmienną zależną Y) jest wielkość długu sektora local government, a zmienną objaśniającą (zmienną niezależną X) są wydatki na pomoc publiczną. Dług sektora samorządowego pozwala na dokonywanie zmian jakościowych i ilościowych w zakresie realizowanych zadań publicznych przez samorządy. Z jednej strony jest on zatem bodźcem dla rozwoju, a z drugiej poprzez regulacje fiskalne ogranicza ten rozwój. Przyjęto zatem tezę, że wielkość pomocy publicznej udzielanej przez państwa członkowskie UE powinna być ujemnie skorelowana z wielkością długu sektora samorządowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.30

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: