Object structure
Title:

Wieloletnie planowanie finansowe w samorządzie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Long-term financial planning in self-governance

Creator:

Piszczek, Rafał

Subject and Keywords:

wieloletnie planowanie finansowe ; zarządzanie finansami ; long-term financial planning ; finance management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 363-377

Abstrakt:

Planowanie jako podstawowa funkcja procesu zarządzania stopniowo staje się jednym z podstawowych zakresów działania jednostek samorządu terytorialnego. Szczególnego znaczenia nabiera zarządzanie finansami w dłuższej perspektywie czasowej. Świadome podejmowanie decyzji o liczbie i zakresie zadań, przede wszystkim inwestycyjnych, następnie ich realizacja, wymaga zapewnienia odpowiednich środków finansowych. Narzędziem, które to umożliwia, jest wieloletni plan finansowy. Celem artykułu jest przedstawienie czynników determinujących efektywne wieloletnie planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego, które może przyczynić się do lepszego wykorzystania środków publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.29

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: