Object structure
Title:

Funkcje dotacji przekazywanych do budżetów samorządów województw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Functions of grants awarded to the budgets of voivodeships self-governments

Creator:

Patrzałek, Leszek

Subject and Keywords:

dotacje ; pionowa nierównowaga fiskalna ; grants ; fiscal vertical inequality

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 350-362

Abstrakt:

Redystrybucja środków publicznych w wymiarze terytorialnym budzi wiele zastrzeżeń i dyskusji wokół problemów w obszarze sprawiedliwości i solidarności terytorialnej, a także w obszarze racjonalności i efektywności finansów publicznych. W związku ze zróżnicowaniem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w przekroju terytorialnym i w konsekwencji z narastającymi nierównościami w poziomie dochodów podatkowych budżetów samorządów województw ważne funkcje mają pełnić wydatkowe instrumenty redystrybucji pionowej, do których zaliczyć należy dotacje przekazywane do budżetu samorządu województwa. Funkcje te mają w założeniach wynikać w dużym stopniu z zakresu działania samorządu województwa, który – w odróżnieniu od samorządu gminnego i samorządu powiatowego – został utworzony nie tyle w celu wykonywania bieżących zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, ile przede wszystkim w celu prowadzenia polityki intraregionalnej. Celem opracowania jest ustalenie zakresu i przesłanek zastosowania w zasilaniu finansowym samorządu województwa dotacji jako wydatkowych instrumentów redystrybucji pionowej oraz wykazanie w przekroju województw skutków tej formy redystrybucyjnej aktywności centralnych władz publicznych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.28

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: