Object structure
Title:

Problem wydajności przejmowanych wpływów z wybranych podatków w gminach wiejskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The problem of efficiency of acquired incomes from selected taxes in rural communities

Creator:

Olejniczak, Jarosław

Subject and Keywords:

transfery fiskalne ; gminy ; podatki ; fiscal transfers ; municipalities ; taxes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 326-339

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja hipotezy o malejącym znaczeniu dochodów podatkowych z podatków, w przypadku których gminy nie mają władztwa podatkowego, lecz jedynie czerpią środki finansowe dla budżetów gmin wiejskich. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzona została analiza statystyczna danych o wielkości wpływów ze wspomnianych podatków pochodzących ze sprawozdań z wykonania budżetów gmin w latach 2013–2015. Podjęte badania wskazały, iż od 2010 roku, mimo wzrastającego udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, w przypadku zarówno ogółu gmin, jak i gmin wiejskich obserwowalny jest spadek uzyskiwanych przez wszystkie gminy dochodów nominalnych z analizowanych podatków, co skutkuje spadkiem ich udziałów w dochodach ogółem. Podsumowując, należy wskazać, iż badane źródła dochodów mają w większości gmin wiejskich marginalne znaczenie ze względu na słabą bazę podatkową w większości badanych gmin wiejskich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.26

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: