Object structure
Title:

Zakres samodzielności rady gminy w procesie określania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Municipal councils’ autonomy in determining municipal waste management fees.

Creator:

Ofiarska, Małgorzata

Subject and Keywords:

opłata ; stawki opłaty ; odpady komunalne ; rada gminy ; fees ; tariffs ; municipal waste ; municipal council

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 308-316

Abstrakt:

W zakresie wyznaczonym ustawą rada gminy jest uprawniona do kształtowania wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stosując metodę dogmatycznoprawną oraz empiryczną, zbadano ustawodawstwo, wybrane pozycje literatury przedmiotu, a także dorobek orzeczniczy sądów i regionalnych izb obrachunkowych. Umożliwiło to pozytywną weryfikację hipotezy, według której władztwo daninowe gminy ma charakter ograniczony, podobnie jak w przypadku podatków i opłat lokalnych. W zasadzie ustawodawca nie wykonał dyspozycji zawartej w przepisach Konstytucji RP. Władztwo w tym zakresie przysługuje radzie gminy, która je uzewnętrznia, stosując formę prawną uchwały mającej status aktu prawa miejscowego. Określając wysokość stawek tej opłaty, rada gminy dostosowuje obciążenia tą daniną publiczną do lokalnych warunków i potrzeb wynikających z ustawowego obowiązku gospodarowania odpadami komunalnymi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.24

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: