Object structure
Title:

Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi długu tych jednostek

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Expenditures of local self-government units for financing the public debt service as a particular kind of current expenditures

Creator:

Miemiec, Wiesława Maryla

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; dług ; wydatki ; finansowanie ; self-government ; debt ; expenditures ; financing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 277-290

Abstrakt:

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie i zbadanie wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej określanych jako JST) przeznaczonych na finansowanie kosztów obsługi zadłużenia tych jednostek. Zadłużenie to jest finansowane zarówno rozchodami, jak i wydatkami budżetu JST. Stąd należało ustalić pojęcie wydatków i rozchodów budżetu JST, a także relacje, jakie zachodzą pomiędzy tymi instytucjami finansowo- -prawnymi w odniesieniu do finansowania zobowiązań JST. W dalszej części opracowania ustalono strukturę wydatków bieżących w budżetach JST służących do finansowania kosztów obsługi zadłużenia. Badania empiryczne przeprowadzono z uwzględnieniem danych dotyczących województwa dolnośląskiego. Przeprowadzone badania umożliwiły ustalenie specyfiki tego rodzaju wydatków w odniesieniu do pozostałych wydatków bieżących

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.22

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: