Object structure
Title:

Niestabilności warunków funkcjonowania systemu oświaty w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Unstable conditions of the functioning of educational system in Poland

Creator:

Maj-Waśniowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

niestabilności systemu oświaty ; reformy ; zmiany przepisów prawa ; unstability of education system ; sreforms ; amendment of legislation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 262-276

Abstrakt:

W opracowaniu podjęta została problematyka niestabilności warunków funkcjonowania oświaty. Poruszony problem badawczy dotyczył w szczególności skali i kierunków zmian przepisów prawnych. W kontekście wdrażanej reformy systemu oświaty analizie poddano kierunki i charakter zmian w polityce edukacyjnej w Polsce od 1991 r. Struktura opracowania odzwierciedla przyjęte cele badawcze. W pierwszej kolejności omówione zostały uwarunkowania realizacji zadań oświatowych po transformacji ustrojowej. Następnie scharakteryzowano najważniejsze etapy kształtowania systemu oświaty oraz zakres i kierunki zmian w oparciu o analizę najważniejszych regulacji prawnych w tym obszarze. W toku przeprowadzonych analiz wykazano, że duża skala dokonywanych modyfikacji systemu oświaty, będąca efektem bardzo licznych nowelizacji ustaw, nie wynikała z realizacji spójnej długofalowej koncepcji rozwoju oświaty. W ostatniej części artykułu wskazano najważniejsze założenia nowej reformy systemu edukacji w Polsce oraz na podstawie analizy rozwiązań ustawowych jej skutki dla jednostek samorządu terytorialnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.21

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: