Object structure
Title:

Podatek katastralny w Polsce – czy słuszna koncepcja

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cadastral tax in Poland – is it the right concept

Creator:

Kopyściańska, Katarzyna

Subject and Keywords:

kataster ; nieruchomości ; mapy katastralne ; ewidencja nieruchomości ; budynek ; cadastre ; real estates ; cadastral maps ; property register ; building ; tax base ; property value ; property area

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 240-250

Abstrakt:

Od rozpoczęcia w Polsce na początku lat 90. XX wieku reform dążących do istotnych zmian ustrojowych i politycznych państwa wskazuje się także potrzebę zreformowania obowiązującego systemu opodatkowania nieruchomości. Postuluje się zmianę formuły z funkcjonującego obecnie opodatkowania powierzchni na opodatkowanie ad valorem, czyli opodatkowanie od wartości nieruchomości. Konieczne do prawidłowego wdrożenia reformy podatku od nieruchomości jest utworzenie niezbędnych ram prawnych oraz efektywnej struktury administracyjnej wraz z przydzieleniem jej odpowiednich kompetencji i środków. Zasadniczą ideą reformy systemu opodatkowania nieruchomości jest to, aby podatek ten był podstawowym źródłem dochodów samorządów terytorialnych. Ponadto wprowadzenie podatku katastralnego opartego na wycenie wartości rynkowej nieruchomości spowoduje, że podatek ten stanie się sprawiedliwszym obciążeniem dla podatników oraz wydajniejszym źródłem dochodów gminy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.19

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: