Object structure
Title:

W sprawie funkcji wyrównawczej udziałów jednostek samorządu terytorialnego w podatkach wspólnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

As far as the equalising function of the shares of local self-government units in the common taxes is concerned.

Creator:

Kańduła, Sławomir

Subject and Keywords:

jednostki samorządu terytorialnego ; udziały w podatkach wspólnych ; funkcje dochodów publicznych ; local self-government units ; sub-central tax-sharing ; functions of public revenues

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 218-229

Abstrakt:

Za zaliczaniem udziałów w podatkach wspólnych do dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST) przemawiają niektóre cechy tych dochodów. Przeciwnicy takiego przyporządkowania argumentują jednak, że stoi ono w sprzeczności z teorią federalizmu fiskalnego, m.in. dlatego, że udziały te mogą pełnić funkcję finansowania zadań, wyrównawczą i stymulacyjną. Można rozważać także ich właściwości stabilizujące dochody JST. Tylko niektóre z tych funkcji przypisuje się typowym dochodom własnym. W artykule scharakteryzowano funkcje udziałów JST w podatkach wspólnych oraz zbadano, czy udziały pełnią funkcję wyrównawczą w budżetach gmin. Podmiotem badań były wszystkie gminy w Polsce, a jego zakres czasowy obejmował lata 2004–2014. Badanie polegało na określeniu zróżnicowania dochodów podatkowych gmin oraz dochodów podatkowych pomniejszonych o kwoty udziałów gmin w podatkach państwowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.17

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: