Object structure
Title:

Uwarunkowania i finansowanie działalności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Conditions and financing development activities of local government units

Creator:

Gubernat, Ewa

Subject and Keywords:

inwestycja samorządowa ; infrastruktura ; wydatki ; local government investment ; infrastructure ; expenses

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 190-205

Abstrakt:

W artykule przedstawiono istotę inwestycji komunalnych, polityki inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego wraz z przeglądem podstawowych źródeł finansowania. Inspiracją do podjęcia tematu jest chęć ustalenia, na czym polega działalność inwestycyjna samorządów i czy polega ona pomnażaniu kapitału, jakimi cechami wyróżniają się owe inwestycje i za pomocą jakich instrumentów są współfinansowane. Zasadniczym celem opracowania jest identyfikacja inwestycji jednostek samorządu terytorialnego oraz wskazanie uwarunkowań i barier realizacji działalności rozwojowej samorządów, jak też wskazanie głównych źródeł ich finansowania. Przedstawione wnioski oparto na przeglądzie literatury i analizie obowiązującego prawa. O wartości aplikacyjnej pracy stanowić będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie: jakie czynniki determinują działalność rozwojową jednostek samorządu terytorialnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.15

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: