Object structure
Title:

Tak zwany budżet obywatelski jako instrument alokacji środków publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The so-called participatory budget as an instrument of public funds’ allocation in the local government units

Creator:

Gońda, Ewa

Subject and Keywords:

budżet obywatelski ; budżet jednostki samorządu terytorialnego ; finanse lokalne ; alokacja środków publicznych ; participatory budget ; local government budget ; local finance ; public funds’ allocation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 169-177

Abstrakt:

Tak zwany budżet obywatelski, popularny w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce w ostatnich latach, pełni głównie funkcję alokacyjną. Celem artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania: jaki powinien być zakres alokacji środków finansowych w ramach budżetu obywatelskiego oraz jak rozpatrywać efektywność i skuteczność takiej alokacji. Z rozważań wynika, że w ramach budżetu obywatelskiego powinny być realizowane tylko zadania własne. Mogą one mieć charakter obowiązkowy lub fakultatywny. Wskazane jest, aby miały one charakter projektowy, gdyż sprzyja to efektywności i skuteczności gospodarowania środkami publicznymi. Ponadto z artykułu wynika, że efektywność alokacji można rozpatrywać w kontekście poziomu potencjalnego zaspokojenia potrzeb, mierzonego liczbą głosów oddanych przez mieszkańców w stosunku do wydatków poniesionych na zadania. Natomiast skuteczność alokacji środków w ramach budżetu obywatelskiego wiąże się ze stopniem realizacji wyłonionych zadań

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.13

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: