Object structure
Title:

Znaczenie udziałów we wpływach w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2010–2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Significance of shares in proceeds in income taxes being an income of state budget for territorial self-government units in Poland in 2010–2015

Creator:

Furman, Łukasz

Subject and Keywords:

udziały w podatkach dochodowych ; podatek CIT ; podatek PIT ; shares in income taxes ; CIT ; PIT

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 134-152

Abstrakt:

Artykuł przedstawia zagadnienie udziałów w dochodach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób prawnych przekazywanych przez budżet centralny do poszczególnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa). W opracowaniu ujęto również różnego rodzaju zachęty stosowane przez JST w celu zwiększenia wpływów. W części zasadniczej przeanalizowano dane statystyczne o kształtowaniu się udziałów we wpływach dla JST w podziale na województwa. Analiza dotyczyła pięcioletniego okresu i zawierała się w latach 2011–2015. Końcowo wyciągnięto wnioski z przeprowadzonej analizy, które sprowadzały się m.in. do stwierdzenia, że największe znaczenie w dochodach JST mają udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo wskazano na możliwości zmian, które mogłyby się przyczynić do sprawniejszego przekazywania udziałów w podatkach dochodowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.11

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: