Object structure
Title:

Zróżnicowanie reguł fiskalnych dla jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Differences in fiscal rules across local governments in the EU countries

Creator:

Franek, Sławomir

Subject and Keywords:

finanse samorządu terytorialnego ; dyscyplina fiskalna ; ramy instytucjonalne ; local government finance ; fiscal discipline ; institutional arrangements

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 123-133

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest przeglądowi reguł fiskalnych dla szczebla samorządowego w krajach Unii Europejskiej. Dokonano w nim wskazania przesłanek teoretycznych uzasadniających stosowanie reguł fiskalnych na poziomie lokalnym. Celem artykułu jest ocena doświadczeń jednostek samorządu terytorialnego w krajach Unii Europejskiej w stosowaniu różnych reguł fiskalnych. W badaniach poświęconych temu zagadnieniu wykorzystano, oprócz przeglądu literatury, dane dotyczące reguł fiskalnych w poszczególnych krajach członkowskich UE za lata 1990–2015, publikowane przez Komisję Europejską

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.10

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: