Object structure
Title:

Aspekty samodzielności samorządu terytorialnego i podległych szkół gminnych po 2009 roku w świetle przepisów prawnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Aspects of independence of local community and subordinated local schools after 2009 in the light of legal regulations

Creator:

Denek, Emilia

Subject and Keywords:

samorząd gminny ; szkoły ; część oświatowa subwencji ogólnej ; jednostka budżetowa ; community ; schools ; educational part of general subsidy ; budgetary unit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 79-89

Abstrakt:

W artykule poszukuje się odpowiedzi na pytanie, jaki zakres samodzielności zapewniają przepisy prawne organom gminy odnośnie do szkół i jakie kompetencje mają dyrektorzy szkół. Celem poszukiwań jest wskazanie najważniejszych, aktualnych kierunków badań empirycznych z wymienionego zakresu. Kluczowym zagadnieniem jest wystarczalność części oświatowej subwencji ogólnej na zadania oświatowe. Z przeprowadzonej analizy przepisów prawnych wynika, że zbadania wymaga m.in., czy część oświatowa powoduje zmniejszenie różnic w zaspokojeniu potrzeb oświatowych w przekroju gmin. Odnośnie do dyrektorów szkół problemem są sposoby ograniczania ich samodzielności przez organy gminne. Występują bowiem wyraźne dysproporcje między stosunkowo szerokimi kompetencjami organizacyjnymi szkół i ich samodzielnością finansową. Niezbędne jest poszukiwanie systemu finansowania szkół skłaniającego dyrektorów do efektywnego wykorzystywania środków budżetowych i pozyskiwania środków pozabudżetowych w okresach wieloletnich

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.07

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: