Object structure
Title:

Wpływ unijnej polityki spójności na proces decentralizacji zarządzania funduszami pomocowymi w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of the EU Cohesion Policy on the process of decentralization of the aid funds management in Poland.

Creator:

Czykier-Wierzba, Dorota

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; polityka spójności ; Polska ; fundusze pomocowe ; decentralizacja zarządzania ; European Union ; cohesion policy ; Poland ; aid funds ; management decentralization

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 69-78

Abstrakt:

Celem artykułu jest udowodnienie tezy, że prowadzona w Polsce unijna polityka spójności wywiera wpływ na proces decentralizacji zarządzania funduszami pomocowymi. Polska po wstąpieniu do UE rozpoczęła realizację polityki spójności i uzyskała prawo do korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Przyznane z budżetu ogólnego UE fundusze są wykorzystywane w Polsce na programy krajowe i regionalne. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2007–2013 przeznaczono w Polsce na programy regionalne 24,7% ogółu funduszy przyznanych na politykę spójności, zaś w latach 2014–2020 samorządy będą mogły wykorzystać 40,7% tych funduszy. Na podstawie przytoczonych danych można stwierdzić, że od 2007 roku postępuje w Polsce proces decentralizacji zarządzania unijnymi funduszami polityki spójności. W jego konsekwencji następuje nie tylko zwiększenie samodzielności regionów w zakresie wyznaczania priorytetów rozwojowych, lecz także zwiększenie ich odpowiedzialności za prowadzoną politykę rozwoju

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.06

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: