Object structure
Title:

Dysproporcje w dochodach gmin wiejskich w Polsce w latach 2002-2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The disproportions of rural gminas income in Poland in the years 2002–2015

Creator:

Czempas, Jan

Subject and Keywords:

dochody gmin ; współczynnik Giniego ; dysproporcje ; income of gmina ; Gini’s coefficient ; disproportions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 59-68

Abstrakt:

Celem badania była ocena poziomu kontrastów w grupie gmin wiejskich w Polsce, ze względu na ich sytuację dochodową. Dla oceny poziomu dysproporcji zastosowano: współczynnik Giniego, wskaźniki decylowy i kwintylowy. Dane pochodzą ze sprawozdań z wykonania budżetów przez gminy. Wysokie wartości współczynników wskazują na znaczące nierówności w populacji gmin ze względu na dochody własne. Sytuacja ta jest efektem dużych różnic w ich potencjale gospodarczym i finansowym. Wysokość gromadzonych dochodów własnych zdeterminowana jest poziomem infrastruktury, odziedziczonymi zasobami materialnymi, atrakcyjnością położenia, dostępnymi zasobami naturalnymi, poziomem kapitału ludzkiego, potrzebami społeczności lokalnej, chłonnością rynku lokalnego, dostępem do infrastruktury transportowej, usług publicznych i teleinformatycznej. Bogactwo wielu gmin związane jest z działalnością na jej terenie przemysłu wydobywczego lub dużego przedsiębiorstwa, płatnika podatku od nieruchomości

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.05

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: