Object structure
Title:

Rozwój PPP w Polsce – analiza zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

PPP development in Poland – analysis of local government units involvement

Creator:

Brzozowska, Krystyna

Subject and Keywords:

partnerstwo publiczno-prywatne ; public private partnership ; Polska ; jednostki samorządu terytorialnego ; Poland ; local government unit

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 485, s. 44-58

Abstrakt:

Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce jest przedmiotem rozważań decydentów od wielu lat, jednak jego rozwój nie jest zbyt spektakularny. Na początku podnoszono brak, a potem niedopasowanie przepisów prawnych, następnie wymogi fiskalne zgodne z kryteriami z Maastricht i wymogi ewidencyjne Eurostatu. Mimo relatywnie niskiego rozwoju PPP w Polsce wydaje się celowe zbadanie zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego w takie przedsięwzięcia. Przeprowadzona analiza wykazała zwiększoną aktywność JST, szczególnie w ostatnich pięciu latach. Największe zaangażowanie dotyczyło miast na prawach powiatu, a głównie miast o statusie miast metropolitalnych. Inne typy JST zaktywizowały także swoje zaangażowanie w projektach partnerstwa. Największe realizowane projekty dotyczyły sektora telekomunikacji, gospodarki odpadami i rewitalizacji. W mniejszych jednostkach samorządu terytorialnego projekty PPP były skoncentrowane na inwestycjach energooszczędnych oraz w gospodarce wodno-kanalizacyjnej, sektorze sportu i turystyki, ochronie zdrowia, transporcie, kulturze

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.04

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: