Object structure
Title:

Crowdfunding w finansowaniu działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Crowdfunding in investment activities of local government units

Creator:

Alińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

crowdfunding ; jednostki samorządu terytorialnego ; inwestycje ; local government units ; investment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485, s. 11-21

Abstrakt:

Rozwój rynku usług finansowych stwarza dodatkowe możliwości i szanse dla jednostek samorządu terytorialnego na pozyskanie środków pieniężnych poza tradycyjnym systemem finansowym. Nowe trendy i zachowania uczestników rynku sprawiają, że w ostatnich latach na świecie obserwujemy dynamiczny rozwój rynku alternatywnych finansów i wykorzystywanie tej formy finansowania zarówno przez podmioty sfery realnej, jak i te z sektora publicznego. Jest to stosunkowo nowy i słabo rozpowszechniony sposób pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, z którym związane są określone korzyści i zagrożenia, a przede wszystkim ryzyka, które jak dotychczas pozostają albo niezidentyfikowane, albo zbadane w niepełnym zakresie. Dodatkowo w polskiej rzeczywistości prawnej istotnym elementem jest kwestia dostosowania regulacji prawnych do prowadzenia bardziej elastycznej gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). W opracowaniu analizie poddano wybrane aspekty i możliwości wykorzystania crowdfundingu jako źródła finansowania działalności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Istotnym elementem prowadzonych w artykule rozważań jest wskazanie możliwości wykorzystania tego źródła finansowania przez polskie jednostki samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń międzynarodowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.485.01

Language:

pol

Relation:

Relacje fiskalne państwo – samorząd terytorialny ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 485

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: