Object structure
Title:

Zmiany czynnika kadrowego w algorytmie podziału dotacji dydaktycznej dla polskich uczelni

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the personnel factor of the educational subsidy distribution algorithm for Polish universities

Creator:

Szczurowski, Leopold ; Rekuć, Witold

Subject and Keywords:

szkolnictwo wyższe ; dotacja dydaktyczna ; algorytm podziału dotacji ; czynnik efektywności ; higher education ; educational subsidy ; distribution algorithm ; efficiency factor

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 120-141

Abstrakt:

Przedmiotem badań są zmiany w odwzorowaniu czynnika kadrowego algorytmu podziału dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną wyższych uczelni w Polsce. Zakres pracy obejmuje identyfikację i opis zmian wprowadzonych w latach 2015–2016. Celem pracy jest uzyskanie teoretycznych wyników obrazujących kierunki i zakres aktualizacji odwzorowania czynnika kadrowego oraz ich wstępna ocena pod kątem efektywności dalszego stosowania algorytmu do podziału dotacji. Opisano algorytm podziału dotacji podstawowej na działalność dydaktyczną. Przedstawiono zmiany w formułach czynnika kadrowego oraz ich wpływ na efektywność pozyskiwania dotacji. Stwierdzono, że zachowano ogólną postać algorytmu. Odnotowano dwa rodzaje zmian: zmiany bezpośrednie w formule składnika kadrowego oraz zmiany pośrednio oddziałujące na pozostałe czynniki. Podkreślono stały wzrost znaczenia systemów sprawozdawczych (POL-on) w wiarygodnym podziale dotacji za pomocą analizowanego algorytmu

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.09

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: