Object structure
Title:

Raportowanie kapitału intelektualnego organizacji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Intellectual capital reporting of an organization

Creator:

Skrzypek, Elżbieta

Subject and Keywords:

kapitał intelektualny ; raportowanie ; wartość organizacji ; metody pomiaru ; wycena ; intellectual capital ; reporting ; intellectual capital valuation ; intellectual capitalvaluation methods ; pricing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 94-105

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie istoty, znaczenia, narzędzi do raportowania o kapitale intelektualnym organizacji. Obiektem oceny są organizacje funkcjonujące w warunkach nowej gospodarki. Metoda badawcza opiera się na krytycznej analizie dostępnej literatury przedmiotu. W artykule wskazano, że kapitał intelektualny stanowi najsilniejszy atut w tworzeniu wartości firmy i jej przewagi konkurencyjnej. Podkreślono, że tworzy on ponadprzeciętną wartość dla przedsiębiorstwa, dlatego konieczne jest mierzenie i komunikowanie jego wartości interesariuszom. Odniesiono się do wybranych metod pomiaru kapitału intelektualnego, wskazując jego wady i zalety. Przedstawiono istotę, potrzebę i zalety raportowania o kapitale intelektualnym. Odniesiono się do dyrektywy UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.07

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: