Object structure
Title:

O „metamorfozach” ekonomii dobrobytu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

On “metamorphoses” of the Welfare Economics

Creator:

Rybicki, Wojciech

Subject and Keywords:

ekonomia dobrobytu ; utylitaryzm ; ekonomia normatywna ; trwały rozwój ; dyskonto ; welfare economics ; utilitarianism ; normative economics ; sustainable development ; discounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 73-93

Abstrakt:

W artykule naszkicowano historię ekonomii dobrobytu (ED), podkreślając „hybrydowy” charakter tej koncepcji teoretycznej i odwieczne swary dotykające racji naukowego bytu tej konstrukcji myślowej, głównie „starej ED” – „normatywnej herezji”, pozbawionej mocy objaśniającej („folklor” omawianej tematyki). Impulsem do zaistnienia „nowej” ED była idea porządku Pareta i ordynalnego ujęcia użyteczności. Od czasów „wczesnego Arrowa” środek ciężkości „nowej” ED przesuwa się w kierunku teorii wyboru społecznego, agregacji preferencji, a następnie: polityki energetycznej, bio-ekonomii i ekonomii środowiska. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na „horyzontalną mutację” ED. Idee trwałości (sustainability) rozwoju ekonomiczno-społecznego można włączyć do obszaru badawczego „najnowszej” ED: „Dynamic Welfare Eonomics” (Goeffreya Heala), „New Welfare Economics for Sustainability” (Johna Gowdy’ego). W pracy przywołano klasyczne koncepcje Hotellinga, Hartwicka i Solowa, dylemat granic zastępowalności (weak vs strong sustainability), „zielone” mutacje kanonicznych reguł ekonomicznych oraz podkreślono rolę technik dyskonta

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.06

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: