Object structure
Title:

Ocena stopnia wykorzystania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w procesach zarządzania w polskich szkołach wyższych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Assessment of the use of internal quality assurance systems in the management processes at Polish higher education institutions

Creator:

Piasecka, Agnieszka

Subject and Keywords:

polskie szkoły wyższe ; wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia ; zarządzanie ; Polish higher education institutions ; internal quality assurance systems ; management processes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 63-72

Abstrakt:

Jednym z zadań Procesu Bolońskiego jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w szkołach wyższych. Oznacza to konieczność budowania wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewnienia jakości w oparciu o określone standardy. W artykule zaprezentowano europejskie standardy z zakresu wewnętrznego zapewnienia jakości kształcenia. Omówiono także wyniki badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w 100 wydziałach polskich uczelni. Celem badań było udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy i jeżeli tak, to w jakim stopniu w polskich uczelniach wewnętrzne systemy zapewnienia jakości kształcenia są wykorzystywane w procesie zarządzania? Wyniki badań wskazują, że działania realizowane w ramach wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia są wykorzystywane w procesie realizowania funkcji kierowniczych w stopniu średnim (planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących zasobów, klientów, dostawców, organizowanie kierunków i programów kształcenia, kontrolowanie działań i realizacji celów) oraz wysokim (planowanie i podejmowanie decyzji w zakresie prowadzenia kierunków studiów, motywowanie pracowników

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.05

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: