Object structure
Title:

Pomiar efektywności działalności podmiotów leczniczych. Wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Measurement of assessing of effectiveness of health care units. Chosen aspects

Creator:

Paździor, Artur ; Paździor, Maria

Subject and Keywords:

podmioty lecznicze ; usługi zdrowotne ; efektywność ; koszty usług medycznych ; mierniki oceny ; health care units ; health services ; efficiency ; costs of medical services ; evaluation measures

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481; s. 54-62

Abstrakt:

Samodzielne podmioty lecznicze są powołane do realizacji usług medycznych. Są to usługi o szczególnym znaczeniu, gdyż zdrowie jest dobrem fundamentalnym. W ocenie usług medycznych liczy się nie tylko efektywność, lecz również sprawiedliwość w ich dystrybucji i finansowaniu. Z tych powodów działalność medyczna, w odróżnieniu od wielu innych rodzajów działalności ludzkiej, silniej uzależniona jest od decyzji politycznych. Współczesne państwa ingerują w organizację i finansowanie systemu ochrony zdrowia. Sytuacja ta znacząco wpływa na efektywność funkcjonowania jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia. Wobec powyższego w opracowaniu, na podstawie studiów literaturowych, starano się odpowiedzieć na pytanie, na ile w ocenie efektywności zarządzania podmiotami leczniczymi mogą być wykorzystane znane i powszechnie stosowane miary finansowe

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.481.04

Language:

pol

Relation:

Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 481

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: